Geotextil klasser

Vilken klass på fiberduk ska jag använda?

För bestämmelse av krav på separationsegenskaper för geotextil, använder Norge, Sverige, Finland och Estland ett klassificeringssystem som kallas NorGeoSpec.
Följer du riktlinjerna nedan så uppfyller du kraven enligt NorGeoSpec 2012.

Känner man till förhållandena på platsen och vad ytan ska användas till kan man genom att följa guiden nedan välja lämplig klass på fiberduken.
1. Välj underliggande jord i tabellen nedan.
2. Vilken mekaniska påverkan kommer duken utsättas för?
3. Ta reda på den största stenstorleken som kommer att ligga mot markduken.
4. Bestäm nödvändig klass enligt punkterna ovan.

Nordisk certifiering för vägkonstruktioner NorGeoSpec 2002 i Sverige, Norge och Finland.

Bruksklasser för geotextil i materialskiljande lager
Underliggande jord Mekanisk påverkan 2) Fyllnadsmaterialets maximala kornstorlek, d max (mm)
<60 60 – 200 200 – 500 >500
Pt, Gy och Cl, cu1) <20 kPal Normala N3 N4 N5 N5
Gynnsamma N3 N3 - -
Cl, cu1) <20 kPal, Si, Sa, Gr Normala N3 N3 N3 N4
Gynnsamma N2 N2 - -
1) cu är lerans odränerade skjuvhållfasthet.
2)Normala: När minst två av följande förhållanden uppfylls:
a) tung trafik under byggtiden,
b) krossat fyllnadsmaterial med skarpa kanter,
c) packning med tung vibrationsutrustning.
Gynnsamma:
om endast ett av ovan nämnda förhållanden uppfylls och då fyllnadsmaterialetsmaximala kornstorlek är 200 mm.
Förklaring: Pt=Mossa, Gy=Gyttja, CI=Lera, cu <20 kPa=odränerad lera med skjuvhållfasthet <20 kPa.
Cl, cu >20 kPa=odränerad lera med skjuvhållfasthet >20 kPa, Si=Silt, Sa=Sand, Gr=Grus.

Vägledning för andra konstruktioner

Maximal stenstorlek mot fiberduken, mm
Ø 0 - 20 mm Ø 20 - 60 mm Ø 60 - 200 mm Ø 200 - 500 mm Ø > 500 mm
N1 N2 N3 N4 N5 

Geotextilier eller Fiberdukar är ett samlingsnamn på produkter som används i stor utsträckning inom bygg- och anläggningsverksamhet över hela världen. De produkter som används mest i Norden är nålfiltade fiberdukar som tillverkas av 100% polypropenfiber (PP). Produkterna klassificeras efter NorGeoSpec 2012 som är ett övergripande klassificeringssystem för Norge, Sverige, Finland och Estland.