Integritetspolicy

Integritetspolicy för Aqua Line Pipe Systems AB

 
Aqua Line Pipe Systems AB är nedan hänvisad till som ALPS.
 
Denna integritetspolicy publicerades den 01-01-2020.
 
På ALPS skyddar och respekterar vi din integritet i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 av den 27 april 2016. Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, under vilka förutsättningar vi kan lämna ut dem till andra och hur vi skyddar dem. Integritetspolicyn gäller vid användningen av våra produkter och tjänster och för de åtgärder vi vidtar för att fullgöra våra åtaganden i kundkontrakt, samt vid försäljning och marknadsföring. Den gäller också för den som söker jobb på ALPS.
 

Vilka är vi?

ALPS är en grossist och distributör inom Industri, VVS och VA. Vi representerar ett flertal välkända tillverkare och varumärken på först och främst den svenska marknaden, men har även försäljning i övriga skandinaviska länder.
Vårt huvudkontor finns i Stenungsund och ytterligare kontor finns även i Skara. Huvudkontorets registrerade adress är Kärr 143, 444 91 Stenungsund. ALPS är personuppgiftsansvarig och vår dataskyddsombudsman kan kontaktas via privacy@aqua-line.se

När samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

- När du tillhandahåller personuppgifter i samband med att du använder våra produkter.
- När du är i personlig kontakt med oss - via brev, telefon eller sociala medier eller genom våra webbplatser. Detta inbegriper även när du interagerar med oss som representant för ett företag och till exempel ingår avtal med oss, kontaktar oss för support eller har andra ärenden. Observera att vi inte överför personuppgifter från sociala medier och inte behandlar personuppgifter på något sätt utanför den sociala medieplattformen.
- När vi samlar in personuppgifter från andra legitima källor, som tredjeparts uppgiftsinsamlare, våra marknadsföringspartners, offentliga källor eller sociala nätverk. Vi använder bara dessa personuppgifter om du har gett ditt samtycke till att vi delar dem med andra.
- Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

I första hand samlar vi in och använder personuppgifter för att genomföra direktförsäljning, direktmarknadsföring och kundservice. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partner och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.
Vi kan använda dina uppgifter i följande syften – för att:

- Skicka dig marknadsföringsmaterial som du har begärt. Det kan röra sig om information om våra produkter och tjänster, evenemang, aktiviteter och kampanjer samt för våra partners produkter och tjänster. Denna kommunikation är prenumerationsbaserad och förutsätter ditt samtycke.
- Som standard skickar ALPS-prenumerationer till dig som kund, prenumerationen kan avslutas när som helst.
- Skicka dig information om produkter och tjänster som du har köpt från oss.
- Genomföra direktförsäljningsaktiviteter om det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.
- Ge dig information om innehåll och plats för eller evenemang som du har anmält dig till.
- Besvara ett ”Kontakta mig”- eller annat webbformulär som du har fyllt i på någon av våra hemsidor.
- Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden, chattar eller telefonsamtal).
- Ge åtkomst till vår e-handelsportal.
- Fullgöra kontraktsenliga förpliktelser i samband med exempelvis orderbekräftelse, licensuppgifter, fakturor, påminnelser och liknande. Meddela om eventuella störningar i våra tjänster (systemmeddelanden).
- Kontakta dig med enkäter för att höra din åsikt om våra produkter och tjänster.
- Hantera rekrytering och behandla jobbansökningar.

Vår rättsliga grund för insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter baserat på samtycke

Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system. Vi kan skicka digital marknadsföring till personer som har samtyckt, till exempel marknadsföring per e-post.

Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Insamling av personuppgifter baserat på legitimt intresse

Vi kan använda personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om de registrerades integritetsintressen inte väger tyngre. För att fastställa rättslig grund för insamling av personuppgifter har normalt en bedömning gjorts i vilken ett gemensamt intresse mellan ALPS och den enskilde har identifierats. Den här rättsliga grunden är främst relaterad till våra försäljnings- och marknadsföringssyften, och vi kan skicka information om produkter och tjänster till våra kunder och potentiella kunder baserat på legitimt intresse. Vi kommer alltid att informera de registrerade om deras rätt till integritet och om syftet med insamlingen av personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Vi samlar in namn, telefonnummer, titel och e-postadress samt ditt företags namn och kontaktuppgifter. Om du är representant för ditt företag behandlar vi din personliga kontaktinformation som gäller din roll på företaget. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation och aktiviteter, till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och åtgärder som vidtas på webbplatsen.
Om du söker jobb på ALPS samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.
ALPS samlar inte in eller behandlar några särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. offentliga unika identifierare eller känsliga personuppgifter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket personuppgifterna samlades in, samtidigt som vi beaktar vårt behov av att kunna svara på dina frågor eller lösa eventuella problem, att kunna uppfylla rättsliga krav enligt gällande lagar, att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk/klagomål samt för skyddsändamål.
Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre behövs kommer de att raderas på ett säkert sätt. Vi kan behandla personuppgifter för statistiska syften, men då kommer dessa uppgifter att anonymiseras.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

- Rätt att begära en kopia av dina personuppgifter hos ALPS.
- Rätt att begära att ALPS korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller föråldrade.
- Rätt att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för ALPS att behålla dem.
- Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Till exempel ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial via e-post:
- Om du vill återkalla ditt samtycke till e-marknadsföring använder du dig av länken för prenumerationsinställningar som finns i e-postmeddelandet vi skickat ut till dig om att vi lagrat dina kontaktuppgifter. Observera att du fortfarande kan få systemmeddelanden och administrativa meddelanden från ALPS, till exempel orderbekräftelser, systemmeddelanden och meddelanden om dina kontoaktiviteter.
- Rätt att begära att ALPS förser dig med dina personuppgifter och, om det är möjligt, vidarebefordrar dem direkt (i ett portabelt format) till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen baseras på samtycke eller kontrakt.
- Rätt att begära en begränsning av ytterligare uppgiftsbehandling om det råder tvist om personuppgifternas korrekthet eller behandlingen av dem.
- Rätt att invända mot behandling av personuppgifter om behandlingen har baserats på legitimt intresse och/eller direktmarknadsföring.
Eventuella frågor om din rätt till integritet ska skickas till privacy@aqua-line.se

Användning av kakor

Vi använder kakor för insamling av information när du navigerar på företagets webbplatser. Navigeringsinformationen består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplatser, t.ex. vilka webbsidor du visar och vilka länkar du klickar på.
Den här informationen används för att göra webbplatserna effektivare och för att tillhandahålla företags- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Kakor och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter dina personliga behov, samt att upptäcka och förhindra säkerhetshot och missbruk. Kakor i sig identifierar dig inte personligen.
Om du vill återkalla ditt godkännande av kakor på våra webbplatser kan du gå till din webbläsare och avaktivera dem.

Spårning: För att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse för dem som besöker vår webbplats använder ALPS ett antal marknadsföringsverktyg. De gör det möjligt för oss att analysera insamlade data, till exempel besökarnas bläddringsmönster eller klickningar, för att avgöra vilka sidor som genererar de bästa resultaten. Utnyttjandet av dessa marknadsföringsverktyg leder dock inte till att ALPS använder någon personligt identifierbar information. Vi använder Google Analytics som tredjepartstjänsteleverantör: Integritetspolicy.

Remarketing: ALPS använder sig av spårningskakor och konverteringspixlar från Google, LinkedIn och Facebook för att ge dig specialerbjudanden om våra produkter eller tjänster via Googles innehållsnätverk och sociala nätverk. Detta kan leda till att du ser en annons för en av våra produkter eller tjänster efter att du har besökt vår webbplats. Dessutom skapar ALPS anpassade målgrupper baserade på e-post från prenumeranter och kunder för att ge dig specialerbjudanden om våra produkter och tjänster via sociala medier och Googles innehållsnätverk. Vid användningen av tjänsterna för remarketing utnyttjar ALPS inte din personligt identifierbara information till något annat än att ge dig specialerbjudanden. Vid remarketing kan vissa personuppgifter som identifierar användaren, till exempel namn, e-postadress och/eller telefonnummer, överföras till den som tillhandahåller reklamnätverket eller det sociala medienätverket (till exempel Facebook).
Vi använder följande tredjepartstjänsteleverantörer för remarketing (se mer nedan under ”användning av underleverantörer”):
Mer information om hur du hanterar kakor i din webbläsare finns här: http://www.aboutcookies.org.uk/Managing-cookies

Delar vi dina uppgifter med andra?

Vi varken delar, säljer, hyr ut eller för vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom enligt vad som beskrivs nedan:

Tredjepartstjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning:

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till våra distributörer, agenter, underleverantörer och andra associerade organisationer i syfte att de ska tillhandahålla tjänster till dig för vår räkning.

Tredjepartsproduktleverantörer som vi samarbetar med:

Vi samarbetar nära med olika tredjepartsleverantörer. I vissa fall behandlar dessa leverantörer dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden och därför rekommenderar vi dig att läsa deras integritetspolicy och teckna ett databehandlingsavtal. Dessa tredjepartsleverantörer delar dina uppgifter med oss som vi sedan använder i enlighet med denna integritetspolicy.

Om det krävs enligt lag:

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

Användning av underleverantörer (personuppgiftsbiträden och underbiträden)

Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi ansvarar då för att dessa förbinder sig att följa vår integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning genom att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Om underleverantören behandlar personuppgifter utanför EU/EES-området måste sådan behandling vara i enlighet med EU:s Privacy Shield-överenskommelse, EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land eller annan särskilt angiven laglig grund för överföring av personuppgifter till tredje land.
Mer information om hur du hanterar kakor i din webbläsare finns här: http://www.aboutcookies.org.uk/Managing-cookies

Ändringar av denna integritetspolicy

ALPS förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på våra webbplatser. Läs gärna igenom integritetspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.
Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar vår integritetspraxis meddelar vi dig via epost eller via våra webbplatser innan ändringen träder i kraft.

Din rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats kan du i första hand kontakta privacy@aqua-line.se

Om du fortfarande är missnöjd har du rätt att vända dig till din nationella tillsynsmyndighet för beslut. Tillsynsmyndigheten i Sverige kan kontaktas på följande adresser:

Datainspektionen
www.datainspektionen.se