Kurser

Svetskurser 2021


Sedan 2017 erbjuder Aqua-Line kurser i elektrosvetsning och stumsvetsning av PE-rör i små och stora dimensioner. Kurserna hålls i samarbete med Plastec AB. Kursen utförs i enlighet med EWF 581-1 * och EN 13067 * (se mer information på nästa sida) och examinering sker i samarbete med Svetskommissionen och RISE. Fokus ligger på förståelse av svetsprocesserna, materialet, svetsfel, felkällor och konsekvenser.

Efter godkända teoretiska och praktiska prov utfärdas certifikatet:
EPW – European Plastic Welder för de valda kategorierna.

Tidsåtgång för kursen är 3 dagar och examination sker sista kursdagen. Kursen hålls i Aqua-Lines lokaler i Stenungsund.

Kategorier som ingår är:

3.4 Stumsvetsning av små PE-rör dn ≤ 315 mm
3.6 Elektrosvetsning av små PE-rör dn ≤ 315 mm
3.8 Sadelsvetsning av PE-rör i alla dimensioner

Kursen omfattar såväl teoretisk som praktisk genomgång av:
Plasters egenskaper, materiallära
Mottagningskontroll av rör och rördelar
Fogberedning inför svetsning
Svetsning med stumsvets
Svetsning med elektromuff
Kontroll av svetsat material
Metoder för förstörande och oförstörande provning
Dokumentation av svetsarbete
Den här utbildningen lämpar sig för den som har tidigare erfarenhet av plastsvetsning.

Vi kan även erbjuda kurser för personer utan erfarenhet av svetsning sedan tidigare.

* Vad är EN13067?

EN13067 är en europastandard och också gällande svensk standard. Den behandlar vilka förkunskaper en plastsvetsare ska ha, samt vilka prov (teoretiska och praktiska) som svetsaren ska ha klarat för att bli certifierad enligt standarden. Den talar också om hur examineringen ska ske, vem som får genomföra examineringen och hur giltigheten på certifikaten är. Det finns idag ingen tillsynsmyndighet som utövar kontroll av svetspersonal enligt denna standard. Det är upp till varje enskild beställare eller entreprenör att ställa krav på svetspersonalen.

* Vad är EWF 581-01?

EWF 581-01 är en riktlinje för utbildning som leder till certifiering av plastsvetsare enligt EN13067. Varje land i EWF-systemet har en Authorized Nominated Body som i Sverige är Svetskommissionen. Svetskommissionens uppgift är att kvalitetssäkra de utbildningar som finns och granska de underlag som finns för certifieringen. Svetsarcertifikaten utfärdas alltid av Authorized Nominated Body. Det ställs höga krav på vem som utbildar, hur utbildningen går till och hur examinationen ska ske. T.ex. så får inte den som utbildat själva examinera eleverna utan den som är examinator ska inte ha något som helst eget intresse av elevernas resultat.

En liten inblick i våra kurser

Planerade kurstillfällen 2021


● v16 | 20-22 april
● v21 | 25-27 maj
● v36 | 7-9 september
● v44 | 2-4 november
● v50 | Finns platser kvar

Vid intresse finns det möjlighet till fler kurstillfällen, kontakta gärna Bernt Bodin för anmälan eller ytterligare information, maila bodin@aqua-line.se eller ring 0708-55 24 74.

Prisuppgifter

I priset för kursen ingår kursmaterial, lunch och fika.
Kontakta oss för offert.
Kurserna är godkända av Svetskommissionen.

KONTAKTA MIG


Bernt Bodin 
bodin@aqua-line.se


"– Denna utbildning har gett mig och Ottestala Schakt möjligheten att utföra fler uppgifter på egen hand istället för att lägga ut uppgiften på någon annan. På så vis är detta certifikat ytterst värdefullt. Det är bara att rekommendera utbildningen till andra."
- Raymond Nilsson, Ottestala Schakt, tidigare kursdeltagare.


Här får två av deltagarna från en av våra plastsvetskurser, Martin från Kungälvs kommun och Christoffer från Kretslopp och vatten ta emot sina certifikat.