PP

PP

PP - polypropen har en större tålighet mot höga temperaturer än PVC. PP är ej limbart utan sammanfogas genom svetsning. De vanligaste svetsmetoderna är muffsvetsning, stumsvetsning, elektromuffsvetsning och IR-svetsning. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materialgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS.

Teknisk specifikation

Tryckrördelar och rör: PP-R, PP-H.
Rör, rördelar: SDR11 (PN10) och SDR17 (PN6) samt ventilation.
Ventiler och armaturer: SDR11 (PN10) och SDR17,6 (PN6).

Materialinformation

Allmänna egenskaper
Material med god slaghållfasthet och goda mekaniska egenskaper. Mycket goda kemikalieegenskaper. Något spröd vid 0°C. Bör ej utsättas för exponering av solljus.

Dimensionsområde: 16-630 mm.
Temperatur: Användningsområde 0 till +80°C.
Längdutvidgningskoefficient: 0,16 mm/m°C.
Förbindningsteknik: Muffsvetsning, stumsvetsning, elektromuffsvetsning, IR-svetsning, trådsvetsning.
Beständig mot: Syra, lut, svaga lösningsmedel, avjoniserat vatten.
Ej beständig mot: Oxiderade syror, halogener.
Densitet: 0,91 g/cm3.
Draghållfasthet: 41,0 N/mm2.
Färg:
PP-H: Beige (RAL 7032).
PP-R: Beige (RAL 7032).
PP-NA: Natur, ofärgad.
PPS: Mörkgrå (RAL 7037).