PVDF

PVDF

PVDF - polyvinyldifluorid är en plast inom flourplastfamiljen med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. En viss försiktighet bör iakttas vid alkaliska kemikalier. Dess breda temperaturområde och goda hållfasthetsegenskaper gör den användbar i många applikationer. PVDF är ett inert material d.v.s. avger inga ämnen vid användning och är därför mycket väl lämpat inom läke- och livsmedelsapplikationer. Sammanfogas genom muffsvetsning, stumsvetsning eller IR-svetsning.

Teknisk specifikation

Tryckrördelar och rör: PN10 och PN16.
Ventiler och armaturer: PN6, PN10 och PN16.

Materialinformation

Allmänna egenskaper
Styvt material med mycket goda hållfasthets- och termiska egenskaper. UV-beständigt. Goda åldringsegenskaper. Inert material.

Dimensionsområde: 16-315 mm.
Temperatur: Användningsområde -40 till +140°C.
Längdutvidgningskoefficient: 0,12 mm/m°C.
Förbindningsteknik: Muffsvetsning, stumsvetsning, IR-svetsning, HPF-svetsning.
Beständig mot: Syra även i höga koncentrationer, lösningsmedel, halogener, avjoniserat vatten, ultra-rent vatten, med mera.
Ej beständig mot: Starka baser.
Densitet: 1,78 g/cm3.
Draghållfasthet: 57,5 N/mm2.
Färg: Benvit (naturfärgad).