ECOBOX

Ecobox - Minireningsverk

Vad är ett minireningsverk?

Minireningsverk är en beprövad tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Tekniklösningen bygger på samma teknik som finns i kommunala reningsverk, men är dimensionerad för att passa enskilda hushåll. Verkets reningsprocess sker oftast i tre steg: mekanisk, biologisk och kemisk, men ibland bara biologisk eller kemisk. Det som framför allt skiljer minireningsverk från många andra jämförbara tekniker är dess höga kapacitet att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen (BOD). Minireningsverk är en lättskött och miljövänlig avloppsteknik för villa och fritidshus.
Ecobox minireningsverk

Ecobox Small – Ecotechs minsta reningsverk och perfekt för ett hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att Ecotech har satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

Ecobox minireningsverk
Ecobox minireningsverk

Minireningsverket Ecobox Small

CE-märkt
Fri från kemikalier
Ersätter trekammarbrunn
Ersätter infiltration och markbädd
Integrerad bakterierening
Kompakt yttre
Inga rörliga delar
All rening i samma enhet
Lätt att installera
Enkel att sköta
Hög driftsäkerhet
Flera decenniers livslängd
Överträffar Naturvårdsverkets reningskrav

Ecobox serviceavtal

Vår service sträcker sig långt efter installation.

För att säkerställa att ditt reningsverk fungerar optimalt behöver det regelbunden omsorg och tillsyn. I samband med installation får du information om hur verket ska skötas på bästa sätt. Ofta kräver kommunen att det ska finnas ett serviceprotokoll för att säkerställa reningsfunktionen. Därför har du möjlighet att teckna ett serviceavtal med funktions- och driftsgaranti till ett fast pris.

I det fasta priset ingår service och reservdelar. Vid besiktningen 1-4 gånger per år (beroende på verk och kapacitet) ser Ecotechs auktoriserade servicetekniker till att dokumentera eventuella avvikelser samt vidta underhållsåtgärder i enlighet med serviceprotokollet. Serviceavtalet gör att du kan känna dig trygg med att reningsverket fungerar som det är tänkt. Ett serviceavtal säkerställer inte bara verkets funktioner utan förlänger även anläggningens livslängd.

Vid en servicebesiktning kontrolleras följande:

Den utgående syresättningen säkerställs
Att pH-värdet är på rätt nivå
Slamnivån i trekammarstegen
Biohuden samt slamnivån i biostegen
Luftningsfunktionen
Servicebrunn och luftpump
Allmän okulärbesiktning

Supporten finns alltid nära tillhands

Ute i landet representeras Ecotech av kvalitetssäkrade samarbetspartners. De är experter på produkterna och sköter all service och lokal support kring ditt minireningsverk. Det innebär att hjälpen alltid är nära tillhands vid eventuella frågor eller problem.

Adress- och telefonuppgifter till din närmaste återförsäljare hittar du här.

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB