FANN

FANNs produkter för enskilt avlopp

Grundtanken vid utvecklandet av FANNs produkter är att avloppssystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus. Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

IN-DRÄN arbetar efter naturens principer. Riklig syretillgång i kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer effektiv. IN-DRÄN kräver betydligt mindre utrymme och kan anläggas så gott som överallt.

FANNs låga, typgodkända slamavskiljare och slutna tankar har bra åtkomlighet och är enkla att slamtömma. FANN använder sig av en återvinningsbar, åldersbeständig och hållfast polyetenplast, vilket ger prisvärda tankar med hög kvalitet och låg vikt. Tankarna är lätta att transportera, hantera och installera.

Fann

Läs mer om FANNs minireningsverk

Kontakta oss för offert.

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB