SKÄRGÅRDSVATTEN

Skärgårdsvatten - regnvattensystem

Våra grundvattennivåer kommer att variera kraftigt i framtiden. Att spara regnvatten i ett komplett fungerande system innebär i det långa loppet en besparing både för plånboken och miljön. Regnvattensystem för din trädgård och/eller för huset – vattna trädgård, spola ditt avlopp, tvätta eller diska med filtrerat regnvatten istället. Det kan bli upp till 50% besparing av brunnsvattnet. Kompletta system som är enkla att installera.

Garden - Regnvattensystem för trädgården

System för bevattning av trädgård
Smart Automatpump, start-stop funktion/Gardenapump. Silfong för inkommande vatten för enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Lock med integrerade Gardenakopplingar. Tanken är på 1500 liter som standard, men kan uppgraderas till 3000, 5000 eller 7000 liter. Bara att gräva ned, ansluta en hängränna och börja vattna!

skargardsvatten_1
skargardsvatten_2

Home - Regnvattensystem för huset

System för wc, tvätt- och diskmaskin samt för bevattning
Smart Automatpump, start-stop funktion/ Leader Pump. Silfong för inkommande vatten, enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Tanken är på 3000 liter, men kan uppgraderas till 5000 eller 7000 liter. Systemförändring krävs i huset där till exempel wc går via regnvattenåtervinning. Installation av vatten för wc är oftast en enkel installation.

skargardsvatten_1
skargardsvatten_3

Varför ska vi använda regnvatten?

Regnvatten är ett mjukt vatten, perfekt för bevattning i trädgården.
Regnvatten innehåller inte kalk, järn etc, perfekt för tvätt-& diskmaskiner.
Varför spola toaletten med dricksvatten? Familj 4 pers = 17 kbm per år.
Att återvinna regnvatten - så vi inte belastar vårt grundvatten.
Att minimera risken för saltvatteninträngning vid kustnära områden.
Att återvinna regnvatten - är idag en lag som gäller från januari 2019. LOD -Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.
Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB