VESTELLI

Vestelli BDT*-anläggning ”allt i ett burk”

Vestelli BDT-anläggning

Biorenare – För gråvattenhantering i enfamiljshus eller fritidshus

Totalrening av allt gråvatten* med en ”allt i ett burk” från Vestelli. Pålitlig och lättskött. Enkel att installera och underhålla. Helt utan kemikalier. Tyst och luktfri! Kräver inte stor markbädd, tank eller förankring. Bästa resultat i opartiska tester!

Beskrivning

BDT-anläggningen Vestelli Biorenare, renar alla typer av avloppsvatten, utom toalettvatten. Tack vare den genomtänkta konstruktionen, renas gråvattnet i en behållare utan behov av slamavskiljare eller efterföljande infiltration, markbädd eller gråvattenfilter. Det renade vattnet leds direkt i ett dike, en stenkista eller en sluttning.

Biorenaren har varken filtreringsmaterial, kemikalier eller jordmassor som behöver bytas. De enda drifts- och underhållskostnaderna är avgiften för den årliga slamtömningen, samt luftfläktens elförbrukning.

Helt godkänd för året runt bruk samt fritidshus med ojämn belastning. Godkänd även för strandområden och för områden med strängare miljökrav.

Alltid ett utomordentligt reningsresultat

Oberoende forskning av Biorenaren har bedrivits i sex år. Biorenaren uppfyller, under alla förhållanden, den högsta skyddsnivån i miljöskyddslagen 19/2017. Den ger dig ett utomordentligt reningsresultat oberoende av fastighetens utrustningsnivå, varierande bruk och årstid – och naturen tackar!

Smidig installation

Monteringen är ytterst enkel, du kan inte misslyckas! Biorenaren består av en helgjuten betongbrunn som är helt självförankrade och det finns inget behov av spännband, dukar, betongplattor eller andra lösningar för att förhindra att tanken flyter upp.

Biorenaren tar bara 2m² i installationsyta och är utan något uppstickande skåp. Efter installation är endast det låsbara locket i svart plast synligt.

Teknisk data

Biorenare 3, för 1-6 personer


Dimensionerande flöde: 750 l/dygn, 1-6 pers.
Rördimension / inkommande avloppsledning: Ø 110 mm, 1215 mm från botten av tanken
Rördimension / utgående avloppsledning: Ø 110 mm, 1165 mm från botten av tanken
Dimension: Ø 1200 / h = 2200 mm
Helgjuten stålbetongstomme, vikt: 1200 kg
Fläkt – 45 W – 230 V – 0,2 A – elförbrukning ca 4 €/mån.
Garanti: 2 år

Biorenare 3 låg, för 1-6 personer - NYHET


För BDT-projekt i t.ex. bergiga kustområden (hej västkusten) behövs ofta extra lågbyggda avloppssystem.

Vestelli presenterar nu, just för dessa krävande förhållanden en nyhet med samma beprövade reningsteknik som tidigare, lågbyggd biorenare 3.

Vestellis trygga reningsteknik med extern 2-delad slamavskiljare (900-1500 l)
Möjliggör installation i svår och bergig terräng
Kräver mindre återfyllning och installationsdjup
Smidigare transport, lättare att installera
Fungerar också bra för fritidsboende och vinterbruk
In och utloppsnivå på endast 5 cm skillnad
Självförankringsbar, snabb installation
Såväl för fast- som fritidsboende
Kostnadseffektiv helhetslösning utan eventuella sprängningsjobb
Suverän även vid sanering av gamla markbäddar, då med befintliga slambrunnar
Inga teknikskåp på gården

Dimensionerande flöde: 750 l/dygn, 1-6 pers.
Rördimension / inkommande avloppsledning: Ø 110 mm, 700 mm från botten av tanken
Rördimension / utgående avloppsledning: Ø 110 mm, 605 mm från botten av tanken
Dimension: Ø 1200 / h = 1685 mm
Helgjuten stålbetongstomme, vikt: 980 kg
El: 29 W - 230 V - 0,2 A
Garanti: 2 år

Biorenare 4, för 1-10 personer
Dimensionerande flöde: 1200 l/dygn, 1-10 pers.
Rördimension / inkommande avloppsledning: Ø 110 mm, 1715 mm från botten av tanken
Rördimension / utgående avloppsledning: Ø 110 mm, 1665 mm från botten av tanken

Kontakta oss för offert.

Finsk kvalitet när den är som bäst!

Läs mer på Vestellis hemsida här

Vestelli logo

* Vad är BDT & Gråvatten?
BDT-vatten betyder avloppsvatten från Bad, Disk och Tvätt. Det är alltså allt avloppsvatten förutom toalettvattnet. Detta kallas även gråvatten.

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB