PVC-U

PVC-U

PVC-U - styv polyvinylklorid, är en av basplasterna och utgör en stor del av den årliga producerade plasten världen över. Användningen av PVC sker främst inom byggsektorn samt industrin, men även inom livsmedelsbranschen m.fl. PVC har god kemisk resistens, goda termiska och mekaniska egenskaper och därför finns det största urvalet av rördelar och ventiler i just PVC. PVC-U är styv PVC och inte innehåller s k mjukgörare.

Teknisk specifikation

Tryckklasser, rördelar och rör: PN4, PN6, PN10, PN16 och PN25 (PN25 – endast rör).

Tryckklasser, ventiler och armaturer: PN4, PN6, PN10 och PN16.

Materialinformation

PVC-U finns i ett brett produktsortiment, för allt ifrån enklare till mer krävande industriella applikationer. PVC-U rör installeras genom limning och skarvar sammanfogas därför snabbt och enkelt, detta gör PVC-U snabbt och kostnadseffektivt att installera. Åldersbeständigt, goda elektriska egenskaper. Styvt material med god värmebeständighet och kemikalieresistens. Bräckligt vid lägre temperaturer (under 0 °C). Känslig för långtidsexponering av UV-ljus.

Dimensionsområde: 6–400 mm.

Temperaturområde: 0°C - 60°C

Längdutvidgningskoefficient: 0,08 mm/m °C.

Limning HCR 36 vid;
Svavelsyra över 70%
Saltsyra över 25%
Salpetersyra över 20%
Fluorvätesyra alla koncentrationer.

Limning normalt med;
- Griffon UNI-100
- Griffon WDF
- Effast Tite'n fast
- Pevicol

Beständig mot: Baser, syra, vatten, avjoniserat vatten, bensin, fett och olja.

Ej beständig mot: Aromatiska lösningsmedel.

Densitet: 1,38 g/cm3.

Draghållfasthet: 50 N/mm2.

Färg: Mörkgrå (RAL 7011).Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB