Svetskurser

Certifierande svetskurser 2024

Sedan 2017 erbjuder Aqua-Line kurser i elektrosvetsning och stumsvetsning av PE-rör i små och stora dimensioner. Kurserna hålls i samarbete med Plastec AB. Kursen utförs i enlighet med EWF 581-1 * och EN 13067 *.

Examinering sker i samarbete med Svetskommissionen och RISE. Fokus ligger på förståelse av svetsprocesserna, materialet, svetsfel, felkällor och konsekvenser.

Efter godkända teoretiska och praktiska prov utfärdas certifikatet:
EPW – European Plastic Welder för de valda kategorierna.

Idag används vanligtvis föreskrifterna i AMA Anläggning 20 för läggning av rör i mark. För svetsning av PE-rör över dimension 90 mm är EWF-certifiering ett krav.

Tidsåtgång för kursen är 3 dagar och examination sker sista kursdagen. Kursen hålls i Aqua-Lines lokaler i Stenungsund.


Kategorier som ingår är:

3.4 Stumsvetsning av små PE-rör dn ≤ 315 mm
3.6 Elektrosvetsning av små PE-rör dn ≤ 315 mm
3.8 Sadelsvetsning av PE-rör i alla dimensioner

Kursen omfattar såväl teoretisk som praktisk genomgång av:

- Plasters egenskaper, materiallära
- Mottagningskontroll av rör och rördelar
- Fogberedning inför svetsning
- Svetsning med stumsvets
- Svetsning med elektromuff
- Kontroll av svetsat material
- Metoder för förstörande och oförstörande provning
- Dokumentation av svetsarbete


Den här utbildningen lämpar sig för den som har tidigare erfarenhet av plastsvetsning.
Vi kan även erbjuda kurser för personer utan erfarenhet av svetsning sedan tidigare.

Kursdeltagare certifierande plastsvetsutbildning
Stumsvetsning

Planerade kurstillfällen 2024

● v10 | 5 - 7 mars
● v22 | 28 - 30 maj
● (eventuellt v42 | 15 - 17 okt)

Vid intresse finns det möjlighet till fler kurstillfällen, kontakta gärna Bernt Bodin för anmälan eller ytterligare information.


Prisuppgifter

I priset för kursen ingår kursmaterial, lunch och fika. Kontakta oss för offert.
Kurserna är godkända av Svetskommissionen."Denna utbildning har gett mig och Ottestala Schakt möjligheten att utföra fler uppgifter på egen hand istället för att lägga ut uppgiften på någon annan. På så vis är detta certifikat ytterst värdefullt. Det är bara att rekommendera utbildningen till andra."
Raymond Nilsson, Ottestala Schakt, tidigare kursdeltagare.

Här får två av deltagarna från en av våra plastsvetskurser,
Martin från Kungälvs kommun och Christoffer från Kretslopp och vatten ta emot sina certifikat.Deltagare får sina Certifikat EPW

* Vad är SS-EN 13067:2020?

SS-EN 13067:2020 är en europastandard och också gällande svensk standard. Den behandlar vilka förkunskaper en plastsvetsare ska ha, samt vilka prov (teoretiska och praktiska) som svetsaren ska ha klarat för att bli certifierad enligt standarden. Den talar också om hur examineringen ska ske, vem som får genomföra examineringen och hur giltigheten på certifikaten är.

* Vad är EWF 581-01?

EWF 581-01 är en riktlinje för utbildning som leder till certifiering av plastsvetsare enligt EN13067. Varje land i EWF-systemet har en Authorized Nominated Body som i Sverige är Svetskommissionen. Svetskommissionens uppgift är att kvalitetssäkra de utbildningar som finns och granska de underlag som finns för certifieringen. Svetsarcertifikaten utfärdas alltid av Authorized Nominated Body. Det ställs höga krav på vem som utbildar, hur utbildningen går till och hur examinationen ska ske. T.ex. så får inte den som utbildat själva examinera eleverna utan den som är examinator ska inte ha något som helst eget intresse av elevernas resultat.

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB