Om oss

dronarbild_aqualine

VÅR STORY

Aqua-Line Pipe Systems AB startades vid årsskiftet 2002/2003 av Bernt Bodin som ett systerföretag till Aqua-Line Pipe Systems A/S i Danmark. Idén var att överföra Aqua-Line A/S mycket framgångsrika affärsidé och struktur till Sverige och på så sätt skapa ett starkt nordiskt nätverk av företag inom samma verksamhetsområde.

Åren som gått har präglats av mycket och hårt arbete, viss personalomsättning, lyckad etablering i affärssammanhang såväl lokalt som nationellt, samt en del förändringar i ägarstrukturen. År 2005 kom Mats Lager med i företaget som delägare. Idag ägs bolaget av Bernt Bodin, Mats Lager och JM Holdings A/S.

2002_omoss

...grundades Aqua-Line Pipe Systems AB av Bernt Bodin.

12_omoss

...anställda, alla placerade i Stenungsund
- där kontor och lager ligger.

produkter_omoss

...produkter finns i lager.

lager_aqualine

AFFÄRSOMRÅDEN

VVS & VA

Verksamhet i Bohuslän & Dalsland. Kunderna finns inom byggsektorns väg, mark & anläggningsföretag, kommunala VA-avdelningar, samt VA-föreningar. I övriga delar av landet levereras Aqua-Lines produkter till återförsäljare inom DIY som t.ex. bygghandlare och rörfirmor, men även specialiserade grossister inom VVS & VA.

Industri

Geografiskt område är i Sverige. Användare av de rörsystem som Aqua-Line Pipe Systems AB marknadsför finns inom samtliga branscher där man använder rörsystem i plast som vätskebärande material. Viktiga kundgrupper här är Poolsektorn, OEM och kemisk industri.

KURSER

NYHETER/BLOGG

DOWNLOADS

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB