Sälj & Leveransvillkor

Allmänna Leveransvillkor

Definitioner

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
- Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer 556634-3348.
- Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.
- Med Varor avses de marknadsförda varor som skall levereras av Bolaget till Kunden.
- Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor skall ske till Kunden.
- Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse skall utge till Bolaget vid köp av Varor.

1 Tillämplighet

2 Leveransåtagande

3 Beskrivningar

4 Leveranstid

5 Leveransvillkor

6 Ändring, annullering och retur

7 Priser och fakturering

8 Betalningar

9 Ändring av varorna

10 Ansvar för fel eller brist

11 Ansvar för produktskada

12 Immateriella rättigheter

13 Befrielsegrunder

14 Kvotering

15 Skadestånd

16 Övriga bestämmelser

17 Tvister

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB