Integritetspolicy

Integritetspolicy för Aqua-Line Pipe Systems AB

Aqua-Line Pipe Systems AB är nedan hänvisad till som ALPS.
Denna integritetspolicy publicerades den 01-01-2020.
På ALPS skyddar och respekterar vi din integritet i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 av den 27 april 2016. Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, under vilka förutsättningar vi kan lämna ut dem till andra och hur vi skyddar dem. Integritetspolicyn gäller vid användningen av våra produkter och tjänster och för de åtgärder vi vidtar för att fullgöra våra åtaganden i kundkontrakt, samt vid försäljning och marknadsföring. Den gäller också för den som söker jobb på ALPS.

Vilka är vi?

ALPS är en grossist och distributör inom Industri, VVS och VA. Vi representerar ett flertal välkända tillverkare och varumärken på först och främst den svenska marknaden, men har även försäljning i övriga skandinaviska länder.

Vårt huvudkontor finns i Stenungsund. Huvudkontorets registrerade adress är Kärr 143, 444 91 Stenungsund. ALPS är personuppgiftsansvarig och vår dataskyddsombudsman kan kontaktas via privacy@aqua-line.se.

När samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vår rättsliga grund för insamling av personuppgifter

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Din rätt till dina personuppgifter

Användning av kakor

Delar vi dina uppgifter med andra?

Användning av underleverantörer (personuppgiftsbiträden och underbiträden)

Ändringar av denna integritetspolicy

Din rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Copyright © 2022 Aqua Line Pipe Systems AB