NYHETER

Svetsar för alla dina behov av plastsvetsning

Hos oss hittar du svetsar för stumsvetsning, elsvetsning och muffsvetsning från Hürner och Advance Welding.

Du hittar vårt sortiment av svetsar här.

Läs mer...
 

Avisering om Prishöjning

För närvarande råder det en stor brist på plastråvara i hela Europa. Detta medför kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter.

Vi har fått aviseringar om prishöjningar från samtliga leverantörer och samtidigt signaler om ytterligare höjningar. Under vår verksamma tid har vi inte varit med om så stora och snabba förändringar av prisbilden som i nuläget. Vi kommer att följa utvecklingen noga.

Prisökningen från leverantörer varierar mellan 8-20%. Vi kommer att tvingas justera våra priser och detta gäller generellt från och med 1 april. Vissa produkter tvingas vi redan nu höja priset på. Vi återkommer inom kort med nya priser.

Vi hoppas på förståelse och på ett fortsatt gott samarbete. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss.


Aqua Line Pipe Systems AB avyttrar filialen i Skara

Aqua Line Pipe Systems AB har 2021-02-25 sålt filialen i Skara till Borgunda Koncernen. Tillträdet skedde 2021-03-01, och filialen ingår numer i Borgunda Bygghandel AB's verksamhet. Verksamheten finns fortsatt på Erik Järnåkers gata nr 5 i Skara och kommer tillsvidare drivas under varumärket Aqua Line med inrikning främst på att vara en fullsorterad grossist med lagerhållning inom VA/VVS.

Försäljningen är en del i Aqua Line's strategi att renodla verksamheten inom Mark/VA från att verka som grossist till att till större del jobba med återförsäljare inom bygghandel och VA och att dessutom koncentrera resurser för att utveckla industriområdet ytterligare.

Bernt Bodin, VD på Aqua Line Pipe Systems AB säger följande:

"Det här är en perfekt lösning för vår filial i Skara och Skaraborg. Med det knowhow som finns hos personalen i Skara förstärks Borgunda Bygghandel kunskapsmässigt inom såväl infrastruktur som VA projekt. Samtidigt får filialen en regionalt starkt förankrad ägare med fokus på att utveckla verksamheten ytterligare. Något som jag tror kommer att gagna alla inblandade i organisationen.

Nu har Aqua Line dessutom möjlighet att ytterligare satsa på distribution inom VA området samt lägga ytterligare resurser på affärsområdet industri. Vårt mål är fortsatt att bli ledande i Sverige inom leveranser av rörsystem i termoplaster till Bad och Industri. Försäljningen av filialen i Skara är ett steg i den riktningen"

Frågor hänvisas till VD Bernt Bodin,
0303-80500 alt. bodin@aqua-line.se